godło
ludwiczka

Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu

bip

Adaptacja

Drodzy Rodzice

zdajemy sobie sprawę z tego – jak istotnym szczeblem na drodze edukacji Waszego dziecka jest pójście do przedszkola i związane z tym wydarzeniem emocje. Aby jak najbardziej ułatwić – ten często trudny i dla dziecka, i dla rodzica czas – stworzyliśmy tą podstronę.
Tutaj znajdziecie Państwo porady dotyczące wcześniejszego przygotowania dziecka do pójścia do przedszkola, pierwszych dni w przedszkolu, wyprawki przedszkolnej itp. 
Zapraszamy do przeglądania!

Przyjście do przedszkola to ważny przełom w życiu dziecka – oznacza ono konieczność przystosowania się dziecka do zmian w wielu aspektach:
– indywidualnym – dziecko podejmuje nową rolę społeczną – przedszkolaka. Przeżywa i radzi sobie z silnymi emocjami, zmienia tryb życia, ma również więcej obowiązków.
– interakcyjnym – dziecko uczy się intensywnie żyć w społeczności przedszkolnej – poznaje nowe osoby, staje się członkiem dużej grupy rówieśniczej, w której tworzy nowe relacje.
– sytuacyjnym – dziecko poznaje nowe miejsce, nowe reguły i zwyczaje panujące w Przedszkolu. Podejmuje również nowe wyzwania i zadania. Każde dziecko, które zaczyna być przedszkolakiem przeżywa naturalny stres adaptacyjny, dlatego ważne jest, aby dorośli – rodzice i nauczyciele przedszkolni stworzyli przyjazne warunki do tego przeżycia i poradzenia sobie z trudną sytuacją.

Co mogą zrobić rodzice, by pomóc dziecku w adaptacji?

Przede wszystkim ważne jest by rodzic był przekonany, że podjął właściwą decyzję, że przedszkole to ważne i dobre miejsce dla jego dziecka. By był on otwarty na współpracę z nauczycielem i potrafił mu zaufać. Rodzic może wiele zrobić, by wspierać dziecko w przejściu z domu do przedszkola już na długo przed dniem, w którym dziecko stanie na progu przedszkola:
– może rozwijać samodzielność dziecka 
(ćwiczyć umiejętności jedzenia łyżką i widelcem, korzystania z toalety, mycia rąk i ubierania się; ćwiczyć umiejętność rozumienia – pytać, opowiadać, czytać książeczki; przyzwyczajać stopniowo do rozstania – pozostawiać pod opieką osoby, którą dziecko zna i lubi oraz wydłużać stopniowo czas rozłąki);
– budować przyjazny obraz przedszkola
(przedstawiać przedszkole jako atrakcyjne miejsce, pełne zabawek i kolegów, a pójście do przedszkola jako awans społeczny – „jesteś duży, radzisz sobie”);
– budować realny obraz przedszkola
(dziecko musi wiedzieć, że w przedszkolu zostanie samo, że mogą tam być różne zwyczaje – inne niż w domu, że np. istnieje zwyczaj leżakowania);
– wprowadzić dziecko w świat przedszkolny
(pokazać dziecku budynek przedszkola, otoczenie, drogę do przedszkola, poznać z wychowawczynią, przyjść na dzień otwarty, spotkania adaptacyjne, w pierwszych dniach przedszkola zarezerwować sobie czas, by móc stopniowo rozstać się ze swoim dzieckiem. Gdy dziecko jest już gotowe zostać w przedszkolu – stopniowo wydłużać czas jego pobytu, świętować z rodziną pójście dziecka do przedszkola);
– dać dziecku ulubioną przytulankę, która dla niego symbolizuje dom i zapewnia poczucie bezpieczeństwa
– rozmawiać o przedszkolu
(ważne jest, by odpowiadać – nawet sto razy – na pytania dziecka, rozmawiać nie tylko o miłych rzeczach (np. zabawkach), ale też o tym co budzi niepokój dziecka (np. samodzielne ubieranie, leżakowanie, bycie bez rodziców). Okazywać zainteresowanie tym, co robi w przedszkolu – pytać konkretnie z kim się bawiło, co jadło, jak ma na imię Pani, co mu się podoba, a co nie);
– nie ignorować i lekceważyć uczuć dziecka, nie porównywać z innymi dziećmi – każde dziecko ma swój indywidualny rytm adaptacji.
* materiał zaczerpnięty z warsztatów „Wsparcie na Starcie” organizowanych przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu 

Serdecznie zapraszamy do naszego Przedszkola wszystkie dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

To, co nas wyróżnia spośród innych

Przedszkole, jako jedno z niewielu w Poznaniu, realizuje Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego z modułem językowym, wykorzystującym platformę edukacyjną, oparty na pracy metodą projektów oraz metodą Questioning the Author.

W roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka zajęła I miejsce w konkursie na najbardziej kreatywne przedszkole, wygrywając tym samym wyposażenie pracowni LEGO EDUCATION.

Jako jedna z pierwszych placówek w Wielkopolsce, a także w Polsce przystąpiliśmy do pilotażowego programu AMBASADOR PRZYJAZNEJ EDUKACJI współtworząc tym samym sieć wymiany doświadczeń i wsparcia merytorycznego dla użytkowników rozwiązań LEGO® Education w Polsce i na świecie.

W naszym przedszkolu wiele uwagi poświęcamy edukacji zdrowotnej. W tym zakresie ważne są:

 • zdrowy tryb życia: właściwe odżywianie, higiena oraz ruch;
 • kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych;
 • organizowanie zajęć dotyczących zdrowego odżywiania: uświadamianie dzieciom wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie i sprawność fizyczną;
 • poznawanie podstawowych  zasad dotyczących higieny osobistej i zdrowego odżywiania;
 • rozumienie konieczności dbania o czystość i higienę, stosowania profilaktyki zdrowotnej;
 • zachęcanie do spożywania zdrowych produktów (mleka, sera, ciemnego pieczywa, owoców i warzyw);
 • kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • bezpieczeństwo: rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych, poznanie zasad bezpieczeństwa,  przestrzeganie ich kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu;
 • dbanie o zdrowie psychiczne: wdrażanie do zgodnego współżycia i  współdziałania w grupie: rozwijanie umiejętności, wyrażania swoich uczuć i  panowania nad różnego rodzaju emocjami, poznanie sposobów rozładowywania napięcia, agresji itp., stosowanie odpowiednich technik w pracy z dziećmi, minimalizowanie lęków i stresów dziecka;
 • zdrowe otoczenie: poznawanie przyczyn zanieczyszczenia środowiska, poznawanie zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu, rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka;
 • rozwijanie poprawnej komunikacji w relacjach z rodziną i rówieśnikami
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny (pomaganie w lekkich pracach gospodarczych, okazywanie szacunku osobom starszym);
 • rozwijanie zainteresowania pracą zawodową rodziców.
Skip to content