godło
ludwiczka

Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu

bip

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPY MŁODSZE


6.00 – 8.30 Zabawy swobodne, praca indywidualna i wyrównawcza wg potrzeb, zabawy
z udziałem nauczyciela, kontakty z rodzicami.
Zabawy i ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.
8.30 – 9.00 I śniadanie, zabiegi higieniczne.
9.00 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, prace porządkowe, gry i zabawy
w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, w przypadku złych warunków
atmosferycznych zabawy swobodne w sali. Zajęcia dodatkowe. Zabiegi higieniczne
i czynności samoobsługowe.
11.00 – 11.30 II śniadanie, zabiegi higieniczne.
11.30 – 13.30 Odpoczynek w formie leżakowania, bajko czy muzykoterapii lub gry i zabawy
ruchowe w ogrodzie przedszkolnym w przypadku złych warunków atmosferycznych
zabawy swobodne. Zabiegi higieniczne i prace porządkowe.
13.30 – 14.00 Obiad.
14.00 – 17.00 Zabawy kierowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dziećmi ze szczególnym
uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz działań profilaktycznych,
stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych. Zabawy swobodne zgodnie z
zainteresowaniami dzieci, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPY STARSZE


6.00- 8.30 Zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami dzieci, praca indywidualna i
wyrównawcza wg potrzeb. Gimnastyka poranna, zabiegi higieniczne, przygotowanie
do posiłku.
8.30 – 9.00 I śniadanie, zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.
9.00 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, prace porządkowe, gry i zabawy
w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, w przypadku złych warunków
atmosferycznych zabawy swobodne w sali. Zajęcia dodatkowe. Zabiegi higieniczne
i czynności samoobsługowe.
11.00 – 11.30 II śniadanie, zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.
11.30 – 13.30 Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, gry i zabawy
w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, w przypadku złych warunków
atmosferycznych zabawy swobodne w sali. Zajęcia dodatkowe. Zabawy kierowane .
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe przygotowujące do obiadu.
13.30 – 14.00 Obiad. Ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające.
14.00 – 17.00 Zabawy kierowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dziećmi ze szczególnym
uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz działań profilaktycznych,
stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych. Zabawy swobodne zgodnie
z zainteresowaniami dzieci, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne.

Skip to content